top of page

Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

​Algemeen
Joyportray heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. De auteursrecht op de foto’s berust bij Joyportray. Joyportray blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s. Op grond van de Auteurswet mag de opdrachtgever de foto’s zelf niet wijzigen (bijsnijden, kleurfilters gebruiken of anderszins bewerken). Joyportray zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

​Annulering
Bij annulering door de opdrachtgever heeft Joyportray het recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.   

Bij annulering door Joyportray wordt de dienst verplaatst naar een nieuwe datum in samenspraak met de opdrachtgever. Bij annulering door Joyportray is Joyportray niet verantwoordelijk voor een nieuwe fotograaf, maar kan er wel bij adviseren. 

​Weer
In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd door Joyportray of de opdrachtgever. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. 

​Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, docht in ieder geval binnen tien werkdagen na levering kenbaar gemaakt te worden. 
De opdrachtgever kiest voor de stijl van Joyportray, klachten over de stijl acht Joyportray hierdoor ongegrond.

​Levering
Van alle gemaakte foto’s wordt door Joyportray een selectie genomen. Deze selectie zal worden bewerkt in de stijl van het portfolio van Joyportray.

​De bewerkte foto’s worden binnen 3 weken via een online galerij met de opdrachtgever gedeeld, mits aan de betaling is voldaan of tenzij anders is afgesproken. Foto’s van een bruiloft volgen binnen 8 weken na de bruiloftsreportage.

Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.
Het bewerken van de foto’s door de opdrachtgever is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van Joyportray door te spelen naar een commercieel bedrijf.

​Betaling
50% van de betaling dient te worden gedaan na het boeken van de fotoshoot. De overige 50% kan na de fotoshoot (of eerder indien gekozen) betaald door de opdrachtgever met een betaaltermijn van 14 dagen. De opdrachtgever ontvangt de foto’s nadat de volledige betaling gedaan is.


Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de opdrachtgever. Dit wordt altijd tijdens of na de fotoshoot door de Joyportray met de opdrachtgever gecommuniceerd.

​Commerciële en zakelijke doeleinden
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de opdrachtgever automatisch toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc). Wil de opdrachtgever een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met mij. Wanneer de opdrachtgever geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit tijdens het boeken van de fotoshoot bekend gemaakt worden. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming gevraagd. 

Aansprakelijkheid
Joyportray is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.

Etten-Leur, maart 2024

bottom of page